●●●drugsabc

 

Home - Inleiding - Drugs overzicht - Cocaïne - GHB - Hasj en wiet - Paddo's - Lachgas - Alcohol - Hersenen - Hersenschade

 


XTC

 

 

Effecten

 

XTC is een 'upper' met een tweeledige werking; enerzijds stimulerend, anderzijds bewustzijnsveranderend. Bovendien zorgt XTC voor intense euforie (een bijzonder lekker gevoel). Het is dan ook een zeer populaire drug. Na inname duurt het doorgaans 20 tot 60 minuten voordat de werking begint. De effecten van XTC zijn als volgt te omschrijven. Je krijgt een ontspannen, warm, zweverig, emotioneel, zorgeloos gevoel en tintelingen door het hele lichaam. Je kunt behoefte krijgen aan contact, praten en intimiteit (entactogeen). Je merkt verdieping van inzicht in jezelf en anderen, je inlevingsvermogen wordt gestimuleerd (empathogeen) en remmingen verminderen. Je wordt je ineens bewust van de schoonheid van allerlei zaken; alles lijkt mooier. Zo kan de schoonheid van muziek 'hemelse' vormen aannemen. Gebruikers worden zo zacht als boter (zelfs agressieve macho’s). Je ervaart gevoelens van liefde en verliefdheid en praat over dingen waarover je normaal niet (snel) praat. De huid kan gevoeliger worden, wat prettig aanvoelt. XTC kan tevens de seksuele opwinding stimuleren. De stimulerende werking zorgt ervoor dat je energiegehalte en uithoudingsvermogen stijgt. Door de bewustzijnsveranderende werking van XTC wordt alles intenser ervaren. De gebruiker kan in 'dromenland' komen, een soort schemertoestand vergelijkbaar met net voor het inslapen. Dit kan gepaard gaan met illusies en visioenen (vooral met de ogen (half)dicht). Bij hoge doseringen kun je (lichte) hallucinaties krijgen. De effecten houden gemiddeld 4 tot 6 uur aan (zie illustratie). Tot enkele dagen na gebruik kunnen restverschijnselen optreden, die door de een als prettig worden beschouwd, maar door de ander als onaangenaam.

 

Neveneffecten

 

Gapen, uitrekken en slaperigheid komen vaak voor als de werking begint. De hartslag en de ademhaling zullen versnellen en de bloeddruk zal verhogen. De lichaamstemperatuur zal stijgen, waardoor je kunt transpireren. De gelaatskleur kan in eerste instantie roder worden, maar later weer bleker (door vernauwing van de bloedvaten). De pupillen zullen wijder worden, waardoor het moeilijker wordt te focussen. Het zicht wordt waziger. De darmbewegingen nemen toe en de blaas wordt gestimuleerd. De gebruiker zal dus wat vaker naar het toilet moeten. Ook de stofwisseling wordt versneld. De behoefte aan voedsel en slaap vermindert of kan verdwijnen, de speekselproductie neemt af en de mond en keel voelen (tot enkele dagen na gebruik) vaak droog aan. Pijn wordt minder of zelfs niet meer voelbaar. XTC zorgt voor verhoogde spierspanning, wat bijvoorbeeld leidt tot stijfheid in de kaakspieren (en tandenknarsen). Ook zorgt de verhoogde spierspanning voor verminderde mimiek ('strak staan'). Bij hoge doseringen zien gebruikers er soms zelfs 'levenloos' uit.

 

Bijwerkingen

 

XTC heeft over het algemeen meer bijwerkingen dan andere populaire middelen. Hoofdpijn komt voor tijdens het gebruik, maar ook in de dagen daarna. Misselijkheid, een pijnlijke maag/darmstreek, braken, koude rillingen, duizeligheid, benauwdheid, een slap gevoel en flauwvallen zijn ook veel voorkomende verschijnselen. Verder kun je last krijgen van urineretentie en kunnen reversibele seksuele stoornissen ontstaan (zie cocaïne). Bij hoge doseringen kunnen gevoelens van onwerkelijkheid worden ervaren en dissociatie optreden. Hierbij lijkt de geest los te komen van het lichaam, wat voelt alsof je als toeschouwer in je eigen lichaam zit. In geval van overdosering kunnen de volgende intoxicatieverschijnselen optreden; (extreme) rusteloosheid, gevoelloosheid, spierkrampen en bewusteloosheid. Het gebeurt zelden, maar je kunt overlijden als gevolg van overdosering. Dit geldt ook voor oververhitting (hyperthermie) en uitdroging (dehydratie). Donkergele urine kan wijzen op uitdroging. Beide zaken zijn overigens goed te voorkomen. Na de XTC roes wordt vaak geklaagd over moeheid, neerslachtigheid en er niet helemaal bij zijn. Ook hebben sommige gebruikers last van huiduitslag (rode puistjes/blaasjes). Dit is doorgaans na een paar dagen weer weg en meestal alleen bij de eerste keer zo expliciet aanwezig. Heel soms blijven hierdoor kleine littekens zichtbaar.

 

Lange termijn effecten

 

Bij langdurig gebruik (van grote hoeveelheden) kan chronische vermoeidheid tot volledige uitputting ontstaan. Gewichtsverlies kan optreden, de weerstand kan afnemen en de conditie kan achteruit gaan. Steken in de hartstreek, hartkloppingen/hartritmestoornissen, hyperventilatie (zie cocaïne) en kortademigheid/snel buiten adem zijn komen ook voor. De gelaatskleur kan geler worden, wat in principe na onthouding weer verdwijnt (zie cocaïne). In (zeer) zeldzame gevallen kunnen beschadigingen ontstaan aan organen (bijv. de lever en nieren), een hersenbloeding of herseninfarct en ontkalking van botten en tanden.

 

(Zware) gebruikers klagen soms over lichtflitsen en schokjes in het hoofd. Dit kan een tijdelijk gevolg zijn een verstoord serotoninesysteem. Verder betstaat het risico om het zogenaamde serotoninesyndroom op te lopen, waarbij veranderingen in de gevoeligheid van serotonerge receptoren is ontstaan door de hoge concentraties serotonine in de hersenen tijdens XTC gebruik. Je kunt dan last krijgen van ernstige (psychische) klachten. Hoewel deze situatie meestal vanzelf herstelt, kun je ook overlijden. Op de lange termijn treden veranderingen op in de balans en actie van serotonine, adrenaline en dopamine systemen in de hersenen, waarbij tevens beschadiging/degeneratie van zenuwuiteinden kan ontstaan (zie hersenschade). Vrouwelijke gebruikers lopen meer risico op schade dan mannelijke gebruikers.

 

Wat de psychische klachten betreft kun je last krijgen van lusteloosheid, slaapproblemen, angst/paniekaanvallen, (ernstige) depressies, verhoogde impulsiviteit, concentratieproblemen, stoornissen in het korte termijn geheugen, verwardheid, verhoogde prikkelbaarheid en agressie. Ook kun je gevoelens van onwerkelijkheid ervaren (dissociatie), evenals rusteloosheid en agitatie. Verder kun je last krijgen van wanen, waardoor je het gevoel voor de werkelijkheid kunt verliezen (zie cocaïne). Psychische afhankelijkheid komt voor, maar blijkt in de praktijk meestal een tijdelijk verschijnsel; zodra vrienden ophouden met gebruiken stop je zelf ook.

 

Algemeen

 

De letters XTC zijn afgeleid van de klank van het woord ecstasy: extase (waarmee het effect treffend wordt samengevat). XTC wordt aangeboden in de vorm van tabletten of (kristalachtig) poeder en meestal oraal gebruikt. Soms wordt XTC ook rectaal ingenomen of gesnoven. De grootte van een XTC tablet kan verschillen, maar doorgaans is de diameter 0,5 tot 1 cm. XTC tabletten zijn meestal voorzien van een stempel/logo en komen in alle kleuren voor. Op de website pill reports houdt men een database bij van (in omloop zijnde) XTC pillen. Omdat iedereen er wat kan schrijven, biedt deze site geen enkele garantie als het gaat om professionele/betrouwbare test uitslagen! Een XTC pil kost meestal niet meer dan 5 euro. De werkzame stof in XTC is MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine). Jarenlang was het gemiddelde percentage MDMA per XTC pil c.a. 80 milligram (wat 'ideaal' zou zijn). De afgelopen jaren is dat percentage gestegen. Daarbij lopen de waarden sterk uiteen!

 

In smartshops werd in het verleden 'herbal XTC' verkocht. Doorgaans vormde de stimulerende stof efedrine (ephedra) de basis van deze middelen. 'Herbal speed' was dus een betere naam geweest. De effecten van (plantaardige) middelen uit de smartshop zijn overigens totaal niet te vergelijken met het effect van XTC. Waar wel echt XTC in wordt aangetroffen is het drankje original 69. Het gaat hier om een cocktail van de alcoholische drank Blue Curaçao met een bovengemiddelde dosis MDMA en een kleine hoeveelheid amfetamine (speed). De effecten zijn vrijwel gelijk aan die van MDMA, alleen voelt de gebruiker nu ook (in lichte mate) het opzwepende effect van amfetamine. Original 69 werkt al binnen 15 tot 30 minuten na inname. De opname van een vloeistof in het bloed gaat namelijk sneller dan een tablet. Zo nu en dan worden ook andere stoffen dan MDMA aangetroffen in pillen, waaronder mCPP (meta-Chloor-Phenyl-Piperazine). Sommige mensen vinden de werking van mCPP te vergelijken met die van XTC. mCPP heeft echter geen stimulerende werking. Veel gebruikers ondervinden eerder negatieve, dan positieve  effecten na inname van mCPP, zoals misselijkheid, duizeligheid, angsten, hallucinaties, onrust, rillingen en hoofdpijn. Deze treden vooral op wanneer de pil (bijna) is uitgewerkt. Hoe hoger de dosering, hoe hoger de kans op negatieve effecten. Ook de stof mephedrone werd regelmatig aangetroffen bij drugstesten, maar die had ook niet (echt) hetzelfde effect als MDMA. Het lijkt vooral de combinatie met het stimulerende effect te zijn dat voor het intense (XTC) gevoel zorgt en dat ontbreekt bij mCPP en mephedrone. Dit soort stoffen worden vaak aangetroffen als er een tekort aan kwalitatief goede MDMA is.

 

Er ontstaat cyclische tolerantie voor het bewustzijnsveranderende effect van XTC; indien na gebruik direct opnieuw wordt gebruikt treedt verlies van effect op. Na een (korte) periode van onthouding komt de werkzaamheid terug. Tevens ontstaat tolerantie voor het stimulerende effect. De halfwaardetijd van XTC is ongeveer 8 uur. XTC kan een aantal dagen na gebruik nog aantoonbaar zijn in het lichaam door afbraakstoffen in de urine. Over het algemeen is de aantoonbaarheid beperkt tot 72 uur, maar dat kan in geval van intensief/langdurig gebruik langer zijn. Drugsgebruik kan zelfs nog langer worden aangetoond door middel van een 'haartest' (tot enkele maanden na gebruik). De bekende Amerikaanse farmacoloog en chemicus Alexander Shulgin heeft meer dan 200 stoffen gesynthetiseerd (waaronder MDMA). Ook heeft hij er zelf mee geëxperimenteerd, te lezen in het boek 'Pihkal'. XTC beïnvloedt naast de adrenaline- en dopaminehuishouding met name de serotoninehuishouding in het lichaam (zie hersenen voor uitleg over het brein). MDMA stimuleert presynaptische serotonerge neuronen en post synaptische 5-HT2 receptoren en blokkeert tevens de heropname van het 619 aminozuur eiwit. XTC is een harddrug en staat op lijst I van de Opiumwet.

 

Voorzorgsmaatregelen

 

Afgeraden wordt om in een keer meer dan een halve pil te nemen! Er worden regelmatig pillen aangetroffen met een ongekend hoog percentage MDMA (ver boven de 200 milligram)! Je kunt dus het beste een kwartje per keer nemen. Nog beter is om pillen eerst (gratis) te laten testen. Te meer omdat er zo nu en dan levensgevaarlijke stoffen in pillen worden aangetroffen. Meestal heb je binnen een week de uitslag! Mannen kunnen in totaal het beste niet meer dan 1 a 2 milligram MDMA per kg lichaamsgewicht nemen. Voor vrouwen ligt dit tussen de 1 en 1,5 milligram. Naast het middel zelf zijn de omgeving en sfeer bepalend voor het effect van XTC. Ook belangrijk om te vermelden is dat de intensiteit van het effect van XTC het hoogst is als de pil 'inslaat'. Als het piekeffect minder wordt denken mensen soms (ten onrechte) dat de pil aan het uitwerken is. Men neemt hierdoor soms te snel een nieuwe dosis. Het is verstandig om bij te houden wanneer je een dosis neemt. Maak bijvoorbeeld een notitie in je telefoon. Zo hou je je gebruik beter in de hand en beperk je de risico’s!

 

Hoewel veel mensen aangeven het fijn te vinden om rustig ergens te zitten of te liggen, zijn er ook veel mensen die eindeloos kunnen dansen onder invloed van XTC. Regelmatig blijven drinken is belangrijk, omdat de lichaamstemperatuur stijgt en je meer vocht verliest. Hierbij zijn drankjes zoals 'AA' en 'Extran' het beste. Water drinken is op zich ook prima, maar overdrijf het niet. Onder invloed van XTC kun je makkelijker een watervergiftiging oplopen. Oververhitting kun je mede voorkomen door niet te lang in warme ruimtes te verblijven en zo nu en dan wat rust te pakken! Om de kater wat te verminderen zou je tussendoor het beste wat kunnen eten. Als je geen vast voedsel binnen krijgt, kun je sappen, soep of vla nemen. De combinatie van XTC met cannabis kan de bewustzijnsveranderende werking (enorm) versterken, waarbij sneller dissociatie kan optreden. Dit kan erg onaangenaam zijn.